+++ KAMPAGNE FORLÆNGET: 15 års TOPREGAL ++ jubilæumsrabat også i maj: 15% ekstra - op til 58% besparelse muligt! +++

Alle produkter

Diagram over belastningskapacitet

Et lastkapacitetsdiagram for en elektrisk stabler og gaffeltruck også kendt som et belastningsdiagram eller en belastningskurve,  er en visuel fremstilling af truckens maksimale belastningskapacitet som en funktion af løftehøjden og lastens tyngdepunkt. Det hjælper operatørerne med at bruge gaffeltrucken sikkert ved at vise de sikre grænser for lasten og løftehøjden. I praksis sikrer det, at de tilladte belastningsgrænser ikke overskrides, og at gaffeltrucken betjenes sikkert.

Et lastkapacitetsdiagram hjælper med planlægning og sikker håndtering af last, især når der arbejdes i store højder. Det informerer operatøren om, hvor meget vægt der kan løftes sikkert, afhængigt af løftehøjden og lastens tyngdepunkt, og hjælper dermed med at forhindre ulykker og skader.

Hvad står der på et lastkapacitetsdiagram, og hvordan læser jeg det korrekt?

Belastningskapaciteten:

Lastdiagrammet viser, hvor meget vægt trucken sikkert kan løfte ved forskellige løftehøjder og afstande til lastens centrum.

X-aksen og Y-aksen:

X-aksen viser løftehøjden, dvs. den højde, som gaffeltrucken kan løfte lasten op til.

Y-aksen viser lastkapaciteten, dvs. den vægt, som en gaffeltruck kan løfte ved den pågældende løftehøjde.

Grænsekurverne:

Kurverne i diagrammet repræsenterer de maksimale belastninger ved forskellige løftehøjder. Gaffeltruckens sikre driftsområde ligger inden for kurven. Uden for kurven er der risiko for at tippe eller andre stabilitetsproblemer.

Afstanden til lastens tyngdepunkt:

Diagrammet tager også højde for lastens tyngdepunktsafstand, som normalt antages at være en fast værdi (f.eks. 500 mm) og jævnt fordelt, dvs. centreret på gaflen. Jo længere væk lastens tyngdepunkt er fra gaffelvognen/gaffelvognen, jo lavere er belastningskapaciteten.


Et eksempel:

Eksempel på lastkapacitetsdiagram for en gaffeltruck

  • A. Løftehøjde (mm)
  • B. Belastningskapacitet (kg)
  • C. Afstand til lastens tyngdepunkt (mm)