Alle produkter

Inspektion af hylder

Endnu ikke tilgængelig i Danmark

En inspektion af reoler i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i DIN EN 15635 og DGUV 208-061 sikrer, at du opfylder de juridiske krav til lagersikkerhed i Tyskland og mange andre europæiske lande. Samtidig sikrer regelmæssige inspektioner af reoler på lageret og i værkstedet et sikkert arbejdsmiljø for dig og dit team. En årlig inspektion af dine reolsystemer af en kompetent person er obligatorisk og afgørende, når du bruger industrielle reoler (I øjeblikket kun tilgængelig i Tyskland).

Regalprüfungsprozess

Inspektion af reoler i overensstemmelse med DIN EN 15635 og DGUV 208-061

Inspektionen af reoler er baseret på den tyske bekendtgørelse om industriel sikkerhed og sundhed (BetrSichv). I henhold til denne skal tunge reoler som arbejdsudstyr inspiceres regelmæssigt med hensyn til risikovurderingen. Typen af inspektion af reoler og inspektionsintervaller er reguleret i DGUV 208-061 og DIN EN 15635. I henhold til disse bestemmelser skal en kompetent person mindst hver tolvte måned foretage en inspektion af reoler med henblik på lagersikkerhed. Denne årlige inspektion udføres i tillæg til operatørens ugentlige inspektion af reolen.

Hvad kontrolleres under en inspektion af reoler?

Reolerne kontrolleres for deres statiske egenskaber, stabilitet, skader og tekniske specifikationer. I testrapporten vurderes reolerne f.eks. i forhold til følgende aspekter:

 • Er reolen blevet samlet i overensstemmelse med monteringsvejledningen?
 • Er reolen blevet belastet korrekt?
 • Er belastningerne jævnt fordelt?
 • Er den tilladte feltbelastning af reolen overholdt?
 • Er hyldebærerne i lod?
 • Er der revner i svejsesømmene eller i grundmaterialet?
 • Er der skader på den overordnede struktur?
 • Er alle sikkerhedskrav opfyldt og intakte?
 • Hvordan er sikkerhedsanordningernes tilstand og effektivitet?
 • Er alle nødvendige mærkater anbragt på reolen?
 • Er lastenhederne stabile?

Hvem er autoriseret til at inspicere reoler, og hvordan dokumenteres inspektionen?

TOPREGALs reolinspektører er uddannet og certificeret som "autoriserede personer" i henhold til DIN EN 15635. Det betyder, at de er uddannet til at udføre den årlige inspektion af reoler, også kaldet en ekspertinspektion. Der udarbejdes en inspektionsrapport for reolerne på stedet. Reolinspektøren mærker derefter reolerne med den aktuelle inspektionsmærkat.

Regalprüfung bestanden und Prüfplakette erteilt

Ud over vores egne produkter er vores team også autoriseret til at inspicere reoler, som du ikke har købt hos TOPREGAL. Vi tester bl.a. følgende reoltyper:

Hvilke fareniveauer er der, og hvad sker der, hvis der findes fejl i reolerne?

Som en del af inspektionen af reoler kontrollerer vores reolinspektører reolerne for forskellige niveauer af forringelse.

   

Der skelnes mellem tre fareniveauer:

 • Grøn: Mindre defekter, som skal mærkes og overvåges konstant.
 • Orange: Farlige skader på reolen, som skal repareres med det samme. Reolen kan derefter tages i brug igen.
 • Rød : Alvorlige skader på reolen. Faren er overhængende, og reolen skal straks aflastes og vil være spærret for drift, indtil den er repareret eller udskiftet.

Vores reolinspektører har altid materialer med, så de kan udføre de mest almindelige justeringer direkte på stedet og dermed minimere indvirkningen på dine forretningsprocesser. Som en del af reolinspektionen oprettes der detaljeret dokumentation og en endelig rapport med et katalog over foranstaltninger for reolen sammen med inspektionsrapporten, som vi leverer til dine optegnelser. Hvis en fejl er blevet udbedret, skal dette dokumenteres. Efter en vellykket reparation af en reol skal der altid udføres en stabilitetskontrol, som skal dokumenteres skriftligt.

Opbevaringssikkerhed i overensstemmelse med forskrifterne takket være ekspertinspektion i henhold til DIN EN 15635

Vi kan udføre hele inspektionen af dine tunge re oler, inklusive mærkning med inspektionsklistermærker og detaljeret dokumentation af reolerne i inspektionsrapporten. På anmodning tilbyder vi også en strukturel analyseberegning for eksisterende reoler.

Hvad koster en inspektion af reoler?

Hver lagerfacilitet og de reolsystemer, den indeholder, skal vurderes individuelt. Vi kan hurtigt sammensætte et uforpligtende tilbud på indsatsen og den tilhørende pris for en reolinspektion, når du har informeret os om omfanget (reoltype, antal og tilsigtet brug). Kontakt os via formular, e-mail, chat eller telefon.