Alle produkter

Bæredygtighed

Affaldssortering, ressourcebesparelse, energibesparende foranstaltninger og bæredygtig energistyring er emner, som optager os igen og igen, både i vores privatliv og på arbejdet. Alle opfordres til, om end ikke forpligtes til, at yde et bidrag til miljøbeskyttelse. På denne side vil vi gerne vise dig, hvordan TOPREGAL GmbH arbejder bæredygtigt, ikke overforbruger ressourcerne og samtidig støtter sine medarbejdere i at leve deres del af bæredygtigheden i og uden for virksomheden. Klimabeskyttelse ligger os meget på sinde hos TOPREGAL, og vi forsøger at behandle vores planet og miljøet lidt bedre hver dag. I den forbindelse træffer vi konkrete foranstaltninger. Lad os inspirere dig med vores vision om en grøn virksomhed.

Dramatisk, men ikke håbløs

Medierne rapporterer dagligt om de katastrofale virkninger af klimaændringerne. På grund af de højereCO2-emissioner og det deraf følgende varmere globale klima smelter polariskapperne, hvilket yderligere fører til en opvarmning af vores atmosfære. Konsekvenserne af dette er meget forskellige. Det drejer sig bl.a. om oversvømmelser som følge af stigende vandstand i havene, stadig mere ekstreme vejrforhold, der fører til lange perioder med tørke og stadig hyppigere oversvømmelser, og dyrelivet er heller ikke forskånet. I øjeblikket er omkring en million dyrearter truet af udryddelse. Ifølge den tyske naturfredningsforening (NABU) forsvinder der hver dag 150 dyrearter fra jorden.

For at bremse eller endda helt stoppe disse virkninger har forbundsministeriet for miljø (BMU) opstillet 17 mål. Blandt dem er der mål, som vi som virksomhed kan yde et væsentligt bidrag til gennem vores handlinger og beslutninger:

  • Sundhed og velvære
  • Ligestilling mellem kønnene
  • Billig og ren energi til en overkommelig pris
  • Ordentligt arbejde
  • Bæredygtige byer og samfund
  • Foranstaltninger til beskyttelse af klimaet

Alle kan bidrage til miljøbeskyttelse. Vi, TOPREGAL GmbH, har forpligtet os frivilligt til at gøre vores del for at bevare vores blå planet. Vi vil gerne præsentere nogle af disse foranstaltninger her.

Bæredygtighed har forskellige facetter

Bæredygtighed og bæredygtig handling er mange ting, men de fleste af dem er ikke lette. I erhvervslivet og i politik er der f.eks. ofte det indtryk, at den komplekse konstruktion af bæredygtighed og økologi er i modstrid med en voksende økonomi.

TOPREGAL er uenig: Bæredygtighed er baseret på en respektfuld behandling af mennesker (social bæredygtighed), naturen (økologisk bæredygtighed) og organisationen (økonomisk bæredygtighed). Ingen af disse områder kan og bør negligeres, da ingen af dem kan eksistere uden den anden. Der skal derfor også træffes foranstaltninger til at sikre en bæredygtig indsats under hensyntagen til disse tre målområder.

Grøn tankegang: Grøn produktion

De fleste mennesker forstår økologisk bæredygtighed som en reduktion af drivhusgasser somCO2 og metan. Den økologiske indsats går imidlertid langt videre end dette.

TOPREGAL GmbH reducerer sine emissioner gennem mange forskellige foranstaltninger: For eksempel foregår de fleste aftaler, møder med kunder og leverandører og også inden for virksomheden via telefon. Det sparer ikke kun tid, men også rejsetid. Desuden begyndte virksomheden tidligt at realisere et næsten papirløst kontor uden faxmaskiner eller arkivering af dokumenter. Det sparer på den ene side ressourcer og forhindrer på den anden side overdreven affaldsproduktion. Derfor reducerer vi også produktionen af mange kataloger til et minimum - vi vil gerne helt afskaffe dette medie, men på anmodning fra vores kunder lader vi et lille antal eksemplarer producere med uregelmæssige mellemrum, som vi kun sender ud på anmodning. Vi er sikre på, at vi vil fortsætte med at reducere antallet, og måske vil det om nogle få år være muligt kun at tilbyde vores katalog som PDF-filer, som vi allerede gør det på de fremmede sprog. Indtil videre har vi også haft gode erfaringer med dette og har fået positiv feedback fra kunderne.

Som serviceorienteret industrivirksomhed har du stadig brug for køretøjer, en velfungerende logistik og medarbejdere, der hver dag fylder og kommanderer hylderne på lageret. Det er her, ledelsen har erkendt, at der er den største løftestangseffekt i TOPREGAL. Derfor anvendes der kun elektriske køretøjer på vores lagre, f.eks. eldrevne gaffeltrucks, køretøjer med lavt gulv og rengøringsmaskiner. Dette beskytter ikke kun miljøet ved at reducereCO2-emissionerne, men også de enkelte medarbejdere, som ikke udsættes for udstødningsgasser i lagerbygningerne på daglig basis. For at formidle denne teknologi til omverdenen tilbyder vi vores kunder udelukkende eldrevne køretøjer og udstyr. På den måde fravælger vi bevidst produkter, der kun kan drives af forbrændingsmotorer, f.eks. dieselgeneratorer eller større entreprenørmaskiner. Her er vi som TOPREGAL GmbH gerne villige til at begrænse os selv af hensyn til miljøet.

Som en ansvarlig organisation ønsker vi at yde vores bidrag til energiomstillingen i Tyskland.

Grønne ideer: Medarbejdernes bæredygtige holdning

Én ting skal stå klart: Den grønne tankegang starter hos medarbejderne i en virksomhed. Uden dem kan der ikke gennemføres bæredygtige processer, og der kan ikke markedsføres bæredygtige produkter. Derfor opfordrer TOPREGAL jævnligt sine medarbejdere til at udvikle bæredygtige koncepter og idéer til et respektfuldt samspil med hinanden og naturen.

Der er allerede gennemført nogle forbedringer i organisationen: Der anvendes kun elektriske håndtørrere på toiletterne i stedet for papirhåndklæder, som ville ende i skraldespanden efter en enkelt brug. Desuden bruges der kun glasflasker på kontoret, og den gratis kaffe er naturligvis fair trade for at give kaffebønderne mulighed for at leve et liv uden for fattigdom.

Affaldssortering og energibesparelser er blandt de vigtigste og letteste foranstaltninger, der kan træffes for at opnå en positiv klimabalance. F.eks. bliver medarbejderne hos TOPREGAL regelmæssigt uddannet og bevidstgjort om at sortere plastaffald fra organisk affald og papiraffald, at udskrive og smide så lidt ud som muligt og at slukke lyset om aftenen og når de forlader lokalerne.

De miljøvenlige foranstaltninger stopper ikke i vores lagre: Vi sørger for at producere så lidt affald som muligt. Således bliver returnerede produkter, der kan repareres, rent faktisk repareret og ikke bortskaffet. I hvert enkelt tilfælde stilles følgende spørgsmål: Kan apparatet repareres? Hvis der er en mulighed, vil den blive anvendt. Det skylder vi både vores kunder og vores miljø. Hvis det ikke længere er muligt at bruge en anordning, fordi den er for beskadiget, demonteres den professionelt, og de anvendelige dele genbruges i andre anordninger af samme type. Ved hjælp af sådanne upcycling-foranstaltninger forsøger TOPREGAL at handle både økonomisk og miljømæssigt ansvarligt.

Politikken for grøn placering

TOPREGALs økonomiske vækst betyder, at flere og flere kunder bliver opmærksomme på virksomheden internationalt, hvilket betyder, at leveringsruterne bliver længere og længere. For at forkorte transportvejene og dermed forbedre CO2-balancen er der behov for nye logistikcentre.

Til dette formål blev den nyeste placering udviklet i Pasewalk, nær den polske grænse. Denne placering blev bevidst valgt, fordi TOPREGAL får flere og flere kunder i det nordøstlige Tyskland. Men det er ikke kun transportvejene, der reduceres af denne placering. Målet er at opbygge en ny, virksomhedsejet lastvognsflåde her, som udelukkende er udstyret med de mest moderne og økonomiske forbrændingsmotorer (Euro 6). I fremtiden vil der også blive anvendt elektriske køretøjer her. Der findes allerede en ladestation til lastbiler med elmotorer i logistikcentret med en effekt på 250 kW. TOPREGAL GmbH sætter således nye standarder inden for logistik.

Men dette sted brillerer ikke kun med sin økologiske vognpark. Hele lagerbygningens 5000 m² store flade tag blev udstyret med solcelleanlæg med henblik på at opnå en selvforsynende energiøkonomi. Med 509 062 kWh/år producerer dette system nok elektricitet til hallernes daglige behov, til alle køretøjer, til ladestationer for medarbejdernes køretøjer og til sociale områder. Om dagen bruges elektriciteten naturligvis til elbilerne og til driften af lagerhallerne. Overskudsenergi bliver ikke leveret direkte til nettet, men bliver samlet på stedet i et bufferlager med en kapacitet på 203,4 kWh. Denne bruges om natten til bl.a. at drive luftvarmepumpen og til at forsyne viceværtens lejlighed med elektricitet. I alt sparer denne innovative teknologi 320 tons kuldioxid, som ellers ville blive udledt i atmosfæren.

Dette grønne opvarmningssystem anvendes dog ikke kun i denne lejlighed, men i alle sociale rum på Pasewalk-området. Den elektricitet, der produceres på denne måde, bruges også af medarbejderne i form af ladestationer til elcykler og elbiler for at skabe et incitament uden for virksomheden til at skifte til vedvarende energi. TOPREGAL vil også gå helt over til e-biler fra den 01.12.2022 og fremover.

Pasewalk vil således blive en pioner inden for grøn teknik inden for lagerlogistik. Der vil således også blive plantet et stort antal træer, og mange flere grønne områder vil blive forsynet med bænke og skraldespande, ikke blot for at yde retfærdighed til økologisk, men også social bæredygtighed.

Bæredygtig produktstrategi

Det er ikke kun virksomhedens egen infrastruktur, der er økologisk bæredygtig. De industrielle produkter er også imponerende. TOPREGALs produktsortiment omfatter f.eks. ingen maskiner, køretøjer eller udstyr med forbrændingsmotorer. De tekniske produkter, der er motordrevne, anvender elektromotorer som drivkraft. Virksomheden går endda et skridt videre. Mange produkter har nu også solpaneler til at udnytte solenergi. Disse sikrer, at batterikapaciteten enten forlænges betydeligt, eller at apparatet endda fungerer helt uden strømforsyning fra elnettet. TOPREGAL tager dette krav til sine egne produkter meget alvorligt. Også i fremtiden vil kunderne ikke finde nogen forbrændingsmotorer.