+++ Fejr 15 år med TOPREGAL sammen med os - i april: 15% ekstra rabat - op til 58% besparelse mulig! +++

Alle produkter

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Arbejdssikkerhed har til formål at beskytte de ansatte på arbejdspladsen. Den har til formål at minimere risici og ulykker for at undgå at bringe arbejdstagernes personlige sundhed og sikkerhed i fare. 

Inden for rammerne af loven om arbejdsmiljø er dette en af de vigtigste komponenter i en virksomhed, ikke kun af menneskelige årsager, men også ud fra et økonomisk perspektiv. Sundhedsrelateret fravær, f.eks. ulykker eller arbejdsrelaterede sygdomme, medfører ekstra omkostninger for en virksomhed eller samfundet. Manglende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen påvirker ofte produkt- eller tjenesteydelseskvaliteten, dvs. problemer, der skyldes den operationelle organisation eller ledelse. De ansvarlige (administrerende direktører, tilsynsførende, værkførere eller personer i bestyrelsen), der lader arbejde udføre eller tillader det, kan blive personligt strafferetligt eller civilretligt ansvarlige, hvis standarderne i den pågældende branche ikke overholdes.

Arbejdsmiljø og sikkerhed omfatter også aspekter som korrekt montering af reoler, herunder kollisionsbeskyttelse og regelmæssig inspektion af reoler, brug af Opsamlingsbakker samt Sikkerhedsanordninger til afrulning og/eller Sikkerhedsanordninger til gennemgående skydning og sidst, men ikke mindst, at der tages hensyn til de specificerede Rumbelastninger og Laster i bugten.