+++ Fejr 15 år med TOPREGAL sammen med os - i april: 15% ekstra rabat - op til 58% besparelse mulig! +++

Alle produkter

Opsamlingsbakker

Drypbakker er en forebyggende foranstaltning mod miljøforurening. Under oplagring skal de forhindre, at lækkede stoffer og væsker trænger ud i jorden eller i vandområder. Der gælder forskellige lovkrav for opbevaring af farlige materialer. F.eks. skal opsamlingsbakken kunne opsamle mindst 10 % af det samlede lagervolumen eller den største opbevarede beholderstørrelse. I vandbeskyttelsesområder skal 100 % af opsamlingsvolumenet være til rådighed for de oplagrede varer. Afhængigt af den type varer, der opbevares, anvendes opsamlingsbassiner af armeret beton, stålplader eller plast.

Detaljerede oplysninger kan findes i den såkaldte "Steel Sump Guideline" eller i "Retningslinje om kravene til opsamlingsbassiner af stålaf stål med et volumen på op til 1.000 liter (StawaR)".som kan downloades som "Version September 2011" fra Det tyske institut for byggeteknik (DIBt) til download.