+++ Fejr 15 år med TOPREGAL sammen med os - i april: 15% ekstra rabat - op til 58% besparelse mulig! +++

Alle produkter

DIN EN 15635:2008

For stålreoler skal den europæiske standard DIN EN 15635 "Faste stålreolsystemer - Anvendelse og vedligeholdelse af lagerudstyr", der er gældende siden august 2009, anvendes. Den europæiske standard klassificerer opbevaringsudstyr og reoler som arbejdsudstyr, der er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og skal kontrolleres af en kompetent person i henhold til § 10 i BetrSichV. Proceduren for inspektionerne er specificeret i standarden. De respektive iværksættere er ansvarlige for dette i deres egenskab af arbejdsgivere.

I standarden skelnes der mellem en "sagkyndig inspektion", som skal udføres mindst hver tolvte måned af en "kompetent person", og andre inspektioner eller visuel kontrol, som skal udføres med kortere intervaller (ugentligt eller med intervaller, der fastsættes af den ansvarlige for lageret på grundlag af en risikoanalyse).

TOPREGAL har sine egne interne inspektører af reoler, som er uddannet og certificeret som "kompetente personer" i henhold til DIN EN 15635. De er uddannet til at, til at foretage den årlige inspektion af stativerne ("ekspertinspektion").. Stativerne inspiceres på stedet, og der udarbejdes en inspektionsrapport. Herefter mærkes stativerne med det tilsvarende kontrolmærke.