+++ Fejr 15 år med TOPREGAL sammen med os - i april: 15% ekstra rabat - op til 58% besparelse mulig! +++

Alle produkter

UVV-inspektion

UVV-test står for test i henhold til ulykkesforebyggelsesforordningen. Det er en bestemmelse fra arbejdsgivernes ansvarsforsikringsforening, der fungerer som et vigtigt værktøj til at sikre beskyttelse og sikkerhed i forskellige arbejdsmiljøer. UVV-inspektionen spiller en særlig vigtig rolle i forbindelse med lager- og driftsfaciliteter. Det omfatter kontrol af sikkerheden ved reoler, lagerfaciliteter og deres anvendelse. Reolernes sikkerhed er af afgørende betydning, da den er direkte forbundet med lagerets stabilitet og sikkerhed. For eksempel kan utilstrækkelig fastgørelse eller slitage føre til alvorlige ulykker i forbindelse med tunge reoler, pallereoler og andre lagerreoler. UVV-inspektionen har derfor til formål at identificere potentielle risici og farer på arbejdspladsen på et tidligt tidspunkt, så de kan elimineres effektivt.

UVV-inspektion og DGUV-inspektion

Ud over UVV-inspektionen er DGUV-inspektionen også en del af en række sikkerhedsbestemmelser, som virksomheder og organisationer i Tyskland er underlagt for at sikre deres medarbejderes sundhed. DGUV står for den tyske sociale ulykkesforsikring. Som en del af denne inspektion kontrolleres overholdelsen og implementeringen af sikkerhedsstandarder og retningslinjer i virksomheder for at forhindre arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Især arbejdsudstyr, maskiner, systemer og driftsprocesser undersøges for deres sikkerhed og overensstemmelse med lovkrav. Målet er at identificere potentielle risici, eliminere mangler og løbende forbedre arbejdssikkerheden. DGUV-inspektionen er derfor et centralt element i at sikre et sikkert arbejdsmiljø. Virksomheder og arbejdsgivere er forpligtet til at dokumentere resultaterne af disse inspektioner og træffe passende foranstaltninger for at sikre overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne.

Reolsikkerhed takket være reolinspektioner udført af fagfolk

Du kan sikre reolernes sikkerhed og dermed medarbejdernes sikkerhed i din virksomhed med reolinspektioner i overensstemmelse med gældende regler, såsom DIN EN 15635. Vi påtager os den komplette inspektion af dine bredspektrede reoler, herunder påsætning af inspektionsmærkater og detaljeret dokumentation i en inspektionsrapport. I denne rolle inspicerer vi reolen for forskellige potentielle defekter og skader. Kritiske skader kræver øjeblikkelig indgriben, og alvorlige skader kan kræve øjeblikkelig handling, op til og inklusive midlertidig nedlukning af reolsystemet i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne. Vores team har altid det nødvendige udstyr til at udføre de mest almindelige justeringer direkte på stedet. Det giver os mulighed for at minimere forstyrrelsen af dine forretningsprocesser og genoprette sikkerheden for reolerne på dit lager. Som en del af inspektionen udarbejder vi en detaljeret inspektionsrapport og en endelig rapport med en handlingsplan, som du kan bruge til din dokumentation.