Alle produkter

Solcelle-gadelygte

Gadelamper opfylder et simpelt, men ikke ubetydeligt formål: De oplyser fortove, vejkanter og parkeringspladser om natten for at sikre trafiksikkerheden i det offentlige rum. Gadebelysning er kun obligatorisk ved fodgængerovergange. På alle andre områder er det op til kommunen at beslutte, om de skal være belyst om natten. De elektriske gadelamper blev oprindeligt tændt med natrium- og kviksølvdamplamper, før solcelle-gadelamper også blev brugt. Begge forgængere til solcellelyset har deres fordele og ulemper og bruges stadig over hele verden i dag. Kviksølvdamplamperne er sikrere fra et trafikalt synspunkt sammenlignet med natriumversionen, fordi de giver hvidt lys, men de er ikke så økonomiske som deres modstykke. Lyset fra natriumdamplamperne virker mere orange, hvilket gør det sværere at se genstande. Især i vejtrafikken udgør dette en stor risiko, fordi nogle bilfarver først kan genkendes ret sent, hvorfor synligheden reduceres. Begge lyskilder har en ulempe: Fra et miljømæssigt synspunkt er de ret negative, fordi de bruger meget elektricitet og har høje vedligeholdelsesomkostninger. Det høje energiforbrug giver ikke kun et stort hul i kommunernes budgetter, men har også en negativ indvirkning på miljøet.

Et alternativ til dette, som i stigende grad bliver sat op i vejkanten i byer og kommuner, er LED-solcellelamper. Solcelle-gadelamperne anses for at være særligt økonomiske. En lang levetid og lave driftsomkostninger gør disse gadelamper så attraktive. De genererer deres egen elektricitet og er dermed selvforsynende. Det er en fordel, der resulterer i lave energiomkostninger og, endnu vigtigere, beskytter miljøet. LED-solcelle-gadelygterne oplader deres batterier gennem sollys, hvilket betyder, at de ikke er bundet til elnettet og også kan installeres på steder, der ikke har adgang til elnettet. Med hensyn til trafiksikkerhed er de på ingen måde ringere end kviksølvdamplamper. Det hvide lys fra solcellelamperne giver nemlig sikkerhed i det offentlige rum for alle trafikanter.

LED-solcellelamper fra TecMaschin

LED-solcellelamperne har mange fordele i forhold til konventionelle gadelamper, først og fremmest den positive effekt på miljøet og klimaet. Uanset om det er på gader, parkeringspladser eller i din egen indkørsel, oplyser LED-solcellelampen fra TecMaschin omgivelserne i et køligt, hvidt lys. Med 4.000 lumen og 357 LED-dioder er du garanteret, at du ikke overser flere snublefælder. I TOPREGAL-sortimentet finder du to modeller af LED solcelle gadelanterne. Solpanelet på model SL50/50 oplades helt på fem til seks timer og forsyner lampen med op til 20 timers strøm, så du ikke efterlades i mørke om natten. Batterikapaciteten på SL50/25-modellen er lidt lavere og forsyner derfor lampen med maksimalt 10 timers strøm. TecMaschin-gadebelysningen opfylder kravene til beskyttelsesklasse IP65 takket være det varmgalvaniserede hus. Stænkvand og støv kan ikke skade de følsomme LED-dioder. LED-solcelle-gadebelysningen fra TecMaschin trodser alle vejrmæssige udfordringer, oplyser et område på op til 150 kvadratmeter og er særdeles økonomisk.