+++ Fejr 15 år med TOPREGAL sammen med os - i april: 15% ekstra rabat - op til 58% besparelse mulig! +++

Alle produkter

Højdeudligning

En overgangsprofil er nødvendig for at udligne højden mellem gulvbelægninger. En overgangsprofil til højdeudligning er et konstruktionselement, der bruges til at skabe en overgang mellem forskellige gulvbelægninger eller overflader, der ligger i forskellige højder. Hvis to gulvbelægninger ligger i forskellige højder, kan det udgøre en snublefare eller føre til andre sikkerhedsrisici. Højdeudjævning gør det muligt at kompensere for disse forskelle og skabe en plan overflade. Det minimerer risikoen for faldulykker og skaber samtidig en æstetisk tiltalende og funktionel løsning.

Der findes forskellige typer overgangsprofiler til højdenivellering, som kan vælges efter specifikke krav og/eller visuelle præferencer. Der findes f.eks. flade profiler, som er velegnede til overgangen mellem gulvbelægninger af samme højde, og skrå eller vinklede profiler, som kan bruges til overgangen mellem gulvbelægninger med betydelige højdeforskelle.

Nogle overgangsprofiler til højdenivellering er endda udstyret med ekstra funktioner, såsom integrerede kanaler til kabelføring. Disse profiler er derfor særligt velegnede til områder, hvor der også skal lægges elektriske kabler eller sanitære installationer. Overordnet set er nivellering et af de elementer i gulvdesignet, der er med til at skabe et sikkert og tiltalende miljø.

Ud over overgangsprofiler til nivellering tilbyder vi også andre produkter, der er vigtige for arbejdssikkerhed og ergonomi. Det drejer sig f.eks. om stødbeskyttelse og barrierer samt sikre stiger, for blot at nævne nogle få.